Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Semineri KİPLAS’ta gerçekleştirildi.

Paylaş:

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Semineri KİPLAS’ta gerçekleştirildi.
Hatırlanacağı üzere 31 Temmuz 2012 tarih ve 28370 sayılı Resmi Gazete’ de “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış ve bu değişiklik Yönetmeliği ile bildirimler hariç (7 inci Madde (1), (2), (3) ve (5) inci fıkralar), büyük kaza önleme politika belgesi, güvenlik raporu ve acil durum planları gibi diğer yükümlülükler 18.08.2012 tarihi yerine 01.01.2014 tarihine ertelenmişti.
Bu süreçlere ilişkin, firmaların hazırlığını sağlamak ve yol haritasını belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla İş Baş Müfettişi Sayın Özlem Özkılıç’ın katılımı ile Sendikamız Genel Merkezinde düzenlenen seminerde sunulan dokümana ulaşmak içintıklayınız.

Paylaş: