DR. BİLGEHAN BAYKAL: ENDÜSTRİ 4.0’ın SAĞLAYACAĞI EN ÖNEMLİ FAYDA REKABETÇİLİK OLACAK!

Paylaş:

Parametric Technology Corporation(PTC) Türkiye ve Yunanistan’dan Sorumlu Genel Müdürü Dr. Bilgehan Baykal ile Endüstri 4.0’ın kimya sektörüne sunacağı çözümlere ilişkin bilgilendirici bir röportaj gerçekleştirdik.

Dr. Bilgehan Baykal, kimya sektörünün çağımızın yeni endüstriyel vizyonu olan Endüstri 4.0’a geçişte karşılaştığı problemleri analiz ediyor ve çözüm önerileri sunuyor.

PTC ne yapar PTC’yi anlatabilir misiniz?

Parametric Technology Corporation (PTC) 1985 yılında kurulmuş, yönetim merkezi BAD Boston olan bir mühendislik çözümleri firmasıdır. Dünya çapında 32 binden fazla müşterisi, 6 bin çalışanı olan PTC ekosistemi üzerinde 250 binden fazla geliştirici aktiftir. 1,2 milyar dolar ciroya sahip olan PTC Nasdaq’da işlem görmektedir. Dijital ve fiziksel dünyaları bir araya getirerek firmaların inovasyon kapasitesini arttırmayı ve rekabetçi kılmayı hedefliyoruz.

Türkiye’de Sanayiciler Endüstri 4.0’dan ne anlıyor, bu konuya yaklaşım nasıl?

Türk Sanayisinde Endüstri 4.0’a yönelik bir ilgi var ancak bu ilginin önemli bir kısmı özellikle sosyal medyada konunun bir başlık olarak çokça işleniyor olmasından kaynaklanıyor. Endüstri 4.0 temel anlamıyla siber-fiziksel sistemlerin iletişim kurması ve şirketlerin karar alma sürecinin daha hızlı ve etkin olmasını hedefler. Türk sanayisinin Endüstri 4.0’ın Almanya, ABD ve Çin gibi ülkelerde neden ve nasıl doğduğunu, nasıl ilerlediğini incelemesi ve bu işin felsefesine odaklanması gerekli. Japonya Society 5.0 yaklaşımı ile Endüstri 4.0’a daha eleştirel yaklaşıyor mesela. Çok sevdiğim kelimelerden birini kullanarak tamamlarsam, Türk Sanayisinin kendi muhakemesini oluşturması gerekli.

Türkiye’deki şirketler Endüstri 4.0 trendini yakalayabildiler mi / yakalayabilecekler mi?

Türkiye’deki şirketler Endüstri 4.0 trendini yakalayabilirler. Ancak bunun için ciddi bir yaklaşım değişikliği gerektiğine inanıyorum. Açıklamaya çalışacağım. Özellikle patronlarda bu konuyla bizzat ilgilenmek yerine üretim, mühendislik ve BT yöneticilerine delegasyon verildiğini ve bu yöneticilerin de hızlı yol almak adına hızlı kazanımlara odaklandığını izliyoruz. Genelde bize gelen talepler örnek vaka/proje görmek üzerine oluyor. Halbuki aynı işletme içinde sınırsız küçük proje yapabilirsiniz tıpkı evinizin her bir odasını farklı mimara tasarlatmak gibi. Başka bir firmaya fayda getirmiş olan bir proje sizin kurumunuza aynı faydayı getirmeyebilir. Bu nedenle ilk önce kurumun stratejik hedeflerini operasyon birimlerinin hedefleri ile ilişkilendirmek gerekiyor. Firmanın 3 yıllık planlarında brüt karlılığı %3 arttırmak varsa önce bu karlılık nereden elde edilebilir? Montaj hatlarının optimizasyonu ile sağlanacak fayda ve buraya yapılacak yatırım bu karlılığa hizmet eder mi? Ezcümle Endüstri 4.0’In CEO, CFO, COO, CIO en üst seviyede ele almak, tartışmak ve bu doğrultuda adımlar atmak gerekir diye düşünüyorum.

Türkiye’deki şirketlerin Endüstri 4.0’a geçişte yaşadıkları sorunlar nelerdir, siz bu sorunlara nasıl çözümler sunuyorsunuz?

Bir numaralı sorunun yönetim kurulu hedefleri ile orta kademe yönetim hedefleri arasındaki kopukluk olduğunu görüyoruz. Bu nedenle orta kademe yöneticiler yapmak istedikleri yenilikçi projeleri üst yönetime anlatırken zorlanıyorlar. İkinci önemli sorunun Bilgi Teknolojileri (BT) ve Operasyonel Teknolojiler (OT) arasındaki kopukluk olduğunu gözlemliyoruz. Üçüncü ve en önemli sorun henüz Endüstri 3.0’ın tamamlanmamış olması yani işletmelerin bütününde bağlanabilirlik (NW altyapıları) ve bilgisayarlaşmanın tamamlanmamış olması.

Endüstri 4.0 sektörlere nasıl avantajlar sağlayacak?

Endüstri 4.0’ın üst başlıkta sağlayacağı en önemli fayda rekabetçilik olacak. Pazara daha hızlı ürün sunabilme, ürünün yanında hizmet satış imkanlarını sağlayabilme ve nihayetinde müşteri talebinden tedarik zinciri bileşenlerine örneğin depoya tüm tedarik zincirinin dijitalleşebilmesi gibi stratejik faydalar getiriyor Endüstri 4.0.

Türkiye’de çalıştığınız sektörlerin kimya sektörüyle ne tür bir ilişkisi var?

Kimya sektörü rafineriden başlayıp en uçtaki plastik enjeksiyon bazlı küçük işletmelere kadar oldukça geniş bir sektör. Petrokimya sektörünü bir ana sektör olarak niteleyebiliriz ve otomotivden beyaz eşyaya oldukça farklı sektörlerle ilişkisi olduğunu gözlemliyoruz. Bu da doğal olarak bütün tedarik zincirini uçtan uca etkiliyor ve bütünleşme ihtiyacı doğuruyor. Bu minvalde endüstri 4.0’ın bu sektör için çok önemli olduğunu görüyoruz.

Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar endüstri 4,0’dan nasıl yararlanmalılar? Endüstri 4.0 Kimya sektörüne ne getirecek?

E&Y’ın 2017 yılında yayınladığı raporda petrokimya sektörünün ana odağının sürdürülebilir karlı büyüme olduğu ifade edilir. Bu doğrultuda 6 önemli endüstri trendinden birisi de Endüstri 4.0. Peki endüstri 4.0 nerelerde önemli? Özellikle tedarik zinciri optimizasyonu için büyük veri kullanımı, dijital pazar yerleri, belirli plastik tabanlı ürünlerin 3D baskı ile üretimi ve katmanlı üretim ön plandaki başlıklar olarak gözüküyor.

Kimya sektöründeki müşterileriniz var mı? Varsa Endüstri 4.0 bağlamında neler yapıyorlar? Bu noktada sizin rolünüz nedir?

 Kimya sektöründe önemli müşterilerimiz var. Bu kurumların bir kısmı özellikle bilgisayar destekli modelleme, ürün yaşam döngü yönetimi vb. alanlarda çözümlerimizi kullanırken bir kısmı da uzaktan izleme, üretim planlama vb. alanlarda PTC Thingworx çözümlerini kullanıyorlar. PTC olarak misyonumuz dijital ve fiziksel dünyaları bir araya getirerek kurumların rekabet avantajı yakalamasını sağlamak

Son olarak Endüstri 4.0’ın istihdam ve sosyal politikalara olası etkilerini değerlendirir misiniz?

Endüstri 4.0’ın en büyük etkisi işgücü üzerinde olacak. Özellikle niteliksiz iş gücünün giderek istihdamdaki payının azalacağını ve bu dönüşümü gerçekleştiremeyen ülkelerin çok zorlanacağını öngörüyorum. Bugün ABD’de McDonald’sa girmek Harvard’a girmekten daha zor. Üniversite mezunu olmak artık yeterli değil. Çağın ihtiyaçlarına uygun tedrisatı olan bir üniversiteden mezun olmak en az yüksek lisans yapmak iş hayatının 10-15. Yıllarından itibaren bu eğitimi yenilemek ve hatta mümkünse doktora yapmayı gençlere tavsiye ediyorum. Herkesin şunu düşünmesi gerekiyor: Robotlarla ve yapay zekâ ile rekabet mi edeceğiz, yoksa robotları ve yapay zekayı yönetecek miyiz? Bu bağlamda son olarak işin doğasında ciddi bir dönüşüm olacağını zaman ve mekân kavramlarının daha muğlaklaşacağını görüyoruz. Bu bağlamda işyerinden devlet yönetimine yönetişim meselesini tekrar düşünmemiz gerekiyor.

Paylaş: