BAŞKANIMIZ KİMYA SEKTÖR ŞURASI’NDA KONUŞMA YAPTI

Paylaş:

Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kocagül, KİPLAS’ın da kurucuları arasında yer aldığı Kimya Sektör Platformu (KSP) tarafından düzenlenen ‘’Türkiye Kimya Sektör Şurası’’nda konuştu. KSP bünyesinde iki yılda bir gerçekleştirilen Kimya Sektör Şurası, bu yıl 12-13 Mart tarihlerinde dijital olarak düzenleniyor.

KİPLAS Başkanı Levent Kocagül, Şura kapsamında 12 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen ‘’Başkanların Sunuşları: Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri’’ bölümünde konuşma yaptı. Ayrıca Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve KİPLAS Yönetim Kurulu Üyesi Barış Pakiş de aynı bölümde bir konuşma gerçekleştirdi.

Kocagül, KİPLAS ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak ‘’sektörde faaliyet gösteren %45’ten fazlası çok uluslu sermayeye sahip 79 üye işyerimizle 27.000’den fazla kişiye istihdam sağlayarak ülkemiz için üretiyoruz’’ dedi. Kocagül, KİPLAS’ın Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) bünyesindeki en büyük 4 işveren sendikasından biri olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile toplu iş sözleşmesi alanlarında yürüttüğü projelerle de öncü misyonunu sürdürdüğünü ifade etti.

Kocagül, KİPLAS’ın sektörün sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini; istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik stratejiler, sanayide stratejik işgücü planlaması ile stratejik yatırımların hayata geçmesinin ve mevcut yatırımların gelişmesinin desteklenmesi olmak üzere 3 temel alanda gruplayarak aktardı.

Kocagül, istihdamın korunmasına ve artırılmasına yönelik stratejiler önerisi ile ilgili yaptığı konuşmasında, salgının dünyada dengeleri ve iş yapış şekillerini değiştirdiğini aktararak ”kimya sektörünün, prosesleri gereği nitelikli çalışana ve yetişmiş işgücüne çok zor ulaşabilen bir sektör olduğunu ve istihdamın korunmasının kimya sektöründe bütün sektörlerden daha önemli olduğunu dile getirdi. Asgari ücret desteği ve kayıt dışı ile mücadele konusuna dikkat çeken Kocagül, ”Ekonomik gelişme için tasarruf tedbirlerinin öneminin farkındayız. Bu konuda üretim, sanayi ve istihdam boyutunu etkilemeyecek tersine destekleyecek politikalara ve güçlü teşviklere ihtiyacımız var. Devam etmekte olan asgari ücret desteğinin korunması ve geliştirilmesini, kayıt dışı ile mücadele ederken özellikle kayıtlı ve sorumluluk sahibi toplu iş sözleşmeli işyerlerinin yeni teşviklerle desteklenmesini talep ediyoruz.’’ açıklamalarında bulundu.

Kocagül, sanayide stratejik işgücü planlaması önerisi ile ilgili olarak yaptığı konuşmasında ise tüm sektörlere girdi sağlayan stratejik bir sektör olan kimya sektörünün küresel rekabet gücünü artırmak için işin geleceğine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirterek ‘’Gelecek öngörülerinde 10 yıl içerisinde otomasyon ve dijitalleşmenin etkisiyle 7,6 milyon işin kaybolarak yeni işlere dönüşebileceği ve 8,9 milyon yeni iş oluşabileceği yer alıyor. Türkiye’de de 35 milyondan fazla kişinin bu değişimden etkilenmesi bekleniyor. On birinci kalkınma planında imalat sanayiindeki yaşanan dijital dönüşümün gerektirdiği becerilerin işgücüne kazandırılması için öncelikli sektörlere ağırlık verilmesinin amaçlanmış olması ümit verici bir gelişmedir.’’ açıklamalarında bulundu.

Dijitalleşmeye daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan Kocagül, yüksek önem taşıyan otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin dönüşümünde metot dahilinde ve hızlı hareket etmek için devletin misyon üstlenmesinin yüksek önem taşıdığını ifade ederek ‘’Çalışma, Eğitim ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarımızın ortaklık yaparak STK’lar ve eğitim kurumları ile birlikte öncelikli alanların dönüşümünü koordine etmesi için sektör temsilcilerinin de yer aldığı ’Ulusal İşgücü Dönüşüm Birimi’ kurulması gerekiyor.’’ şeklinde konuştu.

Levent Kocagül, stratejik yatırımların hayata geçmesi ve mevcut yatırımların gelişiminin desteklenmesi önerisi ile ilgili olarak da maddi teşviklerin yanı sıra yatırım yapabilmek için güven, cesaret ve koordinasyon için üst düzey yaklaşımların artarak devam etmesi gerektiğini belirterek ”insan hakları, hukuk, ekonomi ve istihdam alanındaki reformlar Türkiye’nin yatırım ortamının güçlenmesi ve cazip hale gelerek çekim merkezine dönüşmesi için umut ışığı yaratıyor’’ değerlendirmelerinde bulundu.

Açılış konuşmalarını T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın İsmail Gülle ile Kimya Sektör Platformu (KSP) Başkanı ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Pelister’in yaptığı 2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası’nda iki gün boyunca kimya sektörünün bugünkü durumuna ve geleceğine ilişkin beklentiler değerlendirilecek.

Paylaş: