9. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası Sonuç Raporu Yayımlandı

Paylaş:

Dönem başkanlığını Plastik Sanayicileri Derneği’nin (PAGDER)  yürüttüğü ve 36 kuruluştan temsilcilerin yer aldığı Kimya Sektör Platformu’nun (KSP) koordinasyonunda 14-15 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 9. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası Sonuç Raporu yayımlandı. Raporda göze çarpan başlıklar şöyle;

Yeni petrokimya/rafineri yatırımlarının acilen devreye alınması ve yatırım alanının seçimi konusu, tüm ŞURA katılımcılarının ortak görüşü olarak tespit edildi. Mevcut çalışmaları devam eden Chemport projesinin de bu süreç içinde hayata geçirilmesi veya oluşturulacak yeni yatırım kompleksi ile entegre olarak projelendirilmesi önerildi.

Bürokratik eşgüdümün sağlanması ve yatırım sürecinin izlenmesi için de ortak bir “Yatırım İzleme Komitesinin” Şura çıktılarına yönelik çalışmaları sürdürmesinin gereği ortaya kondu. Raporun Tamamı İçin…

Paylaş: