Bilindiği üzere sendikalar vergi yükümlüsü olmamakla birlikte, 2004 yılında Gelir Vergisi Kanunu’na yapılan ekleme ile mevduat gelirleri açısından stopaja tabi tutulmaktadırlar. 2006 yılında yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile sendikaların iktisadi işletmelerinin bu vergi açısından mükellef olacakları düzenlemesi yapılmış ve “kazanç gayesi güdülüp güdülmemesine / faaliyetin yasa ile verilen görevler arasında bulunup bulunmamasına / iktisadi işletmenin tüzel kişiliğinin olup olmamasına ve bağımsız muhasebelerinin olup olmamasına bakılmaksızın”, bağlılık-devamlılık ve faaliyetin ticari nitelik içermesi unsurlarını taşıyan faaliyetlerde iktisadi işletme olarak Kurumlar Vergisine tabi olma gündeme getirilmiştir.

Kurumlar Vergisi anlamında satılan hizmetin bedelinin “salt maliyetin karşılanması noktasında olması veya kar elde edilmemesi ya da karın kuruluşun amaçlarına tahsis edilmiş olması”, iktisadi işletme vasfını ortadan kaldırmamaktadır.

Bu kapsamda Sendikamız tarafından verilen eğitim, saha ziyaretleri, danışmanlık, malzeme güvenlik bilgi formu hazırlanması ve konferans gibi hizmetlerin ücretlendirilebilmesi ve meslek standartları kapsamında sınav ve belgelendirmenin bedel karşılığında yapılabilmesi için bir iktisadi işletme kurulması ihtiyacı doğmuştur.

İktisadi işletme gündem olarak 21 Ekim 2009 tarihli KİPLAS Yönetim Kurulu toplantısında ele alınarak iktisadi işletmenin kurulmasına adının da “KİPLAS İktisadi İşletmesi” olmasına karar verilmiştir. Alınan karar sonrasında iktisadi işletmenin kurulması için çalışmalara başlanmıştır. İktisadi işletme ile ilgili kuruluş bilgisi 01 Şubat 2010 tarih ve 7491 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmış ve iktisadi işletmenin kuruluşu tamamlanmıştır.

TEKNİK, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ÜCRET TABLOSU

 

HİZMET TÜRÜ  BİRİM

 

ÜYEKURULUŞLAR (TL) ÜYE KARDEŞ KURULUŞLAR (TL) ÜYE DIŞI KURULUŞLAR (TL)
İŞYERİEĞİTİM ½ GÜN  —— 250 500
1 GÜN  —— 375 625
2 GÜN  —— 625 1000
3 GÜN  —— 875 1250
DANIŞMANLIK(doküman hazırlanması ve incelenmesi, teknik destek, araştırma vb. çalışmalar) SAAT  —— 125 200
1 GÜN  —— 375 500
GÜVENLİK BİLGİ FORMU ONAYI / HAZIRLANMASI ADET  75 / 150 125 / 250 175 / 350
SAHA ZİYARETİ(idari bina dahil açık ve kapalı tüm alanların İSG ve Çevre denetimlerinin yapılması) ½ GÜN  —— 250 500
1 GÜN  —— 375 625
2 GÜN  —— 625 1000
3 GÜN  —— 875 1250
SEMİNER —— 50-100 75-150

 

  • YOL, KONAKLAMA ve İAŞE GİDERLERİ HİZMET TALEP EDEN KURULUŞA AİTTİR.
  • FİYATLARA KDV ve DAMGA VERGİSİ DAHİL DEĞİLDİR.
  • ½ GÜNLÜK HİZMET: 1-4 SAAT ARASI SÜREN HİZMETLERDİR.
  • 1 GÜNLÜK HİZMET: 5-8 SAAT ARASI SÜREN HİZMETLERDİR.
  • GBF İNDİRİM ORANLARI: 1 – 4 ADET LİSTE FİYATI, 5-10 ADET %10, 11-15 ADET %15
  • 15 ADET ÜZERİ GBF HAZIRLANMASI VE DİĞER HİZMETLERDE ÜCRET BELİRLEME KOMİSYONUNA İNDİRİM YETKİSİ